Zásady ochrany osobných údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďakujeme, že ste sa rozhodli byť súčasťou našej komunity na Colossus Tournament („spoločnosť“, „my“, „nás“). Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné informácie a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad alebo našich postupov týkajúcich sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese admin@colossustn.eu.

Ak navštevujete našu webovú stránku https://colossustn.eu/ a používate naše služby, zdôverujete sa nám svojimi osobnými údajmi. Vaše súkromie berieme veľmi vážne. V tomto oznámení o ochrane súkromia popisujeme naše zásady ochrany osobných údajov. Snažíme sa vám čo najjasnejším spôsobom vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máte. Dúfame, že si toto oznámenie pozorne prečítate, pretože je to dôležité. Ak v týchto zásadách ochrany osobných údajov existujú nejaké podmienky, s ktorými nesúhlasíte, prestaňte prosím používať naše stránky a naše služby.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky informácie zhromaždené prostredníctvom našich webových stránok (napríklad https://colossustn.eu/) a / alebo akýchkoľvek súvisiacich služieb, predaja, marketingu alebo udalostí (v týchto zásadách ochrany osobných údajov ich ďalej spoločne označujeme ako „stránky“.).

Prečítajte si pozorne tieto pravidlá ochrany osobných údajov, pretože vám pomôžu robiť informované rozhodnutia o zdieľaní vašich osobných údajov s nami.


1. AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

Osobné údaje, ktoré nám prezradíte

V skratke: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako sú meno, adresa, kontaktné informácie, heslá a údaje o zabezpečení a platobné údaje.

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri registrácii na wbových stránkach vyjadrením záujmu o získanie informácií o nás alebo o našich produktoch a službách, pri účasti na aktivitách na webových stránkach alebo nás inak kontaktujete.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií s nami a stránkami, vašich rozhodnutí a produktov a funkcií, ktoré používate. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:

Meno a kontaktné údaje. Zhromažďujeme vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a ďalšie podobné kontaktné údaje.

Poverovacie listiny. Zhromažďujeme heslá, tipy na heslá a podobné bezpečnostné informácie používané na autentifikáciu a prístup k účtu.

Platobné údaje. Zhromažďujeme údaje potrebné na spracovanie vašej platby, ak uskutočňujete nákupy, napríklad číslo vášho platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód spojený s vaším platobným nástrojom. Všetky údaje o platbe ukladá náš spracovateľ platieb. Mali by ste si prečítať jeho zásady ochrany osobných údajov a kontaktovať priamo spracovateľa platieb, aby vám odpovedal na otázky.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a vy nás musíte informovať o akýchkoľvek zmenách týchto osobných údajov.


Informácie sa zhromažďujú automaticky

V skratke: Niektoré informácie - napríklad adresa IP alebo vlastnosti prehliadača a zariadenia - sa zhromažďujú automaticky pri návšteve našich stránok.

Pri návšteve, používaní alebo navigácii na stránkach automaticky zhromažďujeme určité informácie. Tieto informácie neodhaľujú vašu konkrétnu identitu (napríklad vaše meno alebo kontaktné informácie), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a použití, napríklad vašu adresu IP, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové predvoľby, sprostredkujúce adresy URL, názov zariadenia, krajinu, umiestnenie , informácie o tom, ako a kedy používate naše webové stránky, a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú primárne potrebné na zaistenie bezpečnosti a prevádzky našich webových stránok a na účely našej internej analýzy a vykazovania.

Rovnako ako mnoho firiem, aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií.


Informácie zhromaždené z iných zdrojov

V skratke: Môžeme zhromažďovať obmedzené údaje z verejných databáz, marketingových partnerov a iných externých zdrojov.

Informácie o vás môžeme získať z iných zdrojov, napríklad z verejných databáz, od spoločných marketingových partnerov, ako aj od iných tretích strán. Medzi príklady informácií, ktoré dostávame z iných zdrojov, patria: informácie o profile sociálnych médií; marketingové kontakty a výsledky vyhľadávania a odkazy vrátane platených záznamov (napríklad sponzorované odkazy).


2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše údaje spracúvame na účely založené na oprávnených obchodných záujmoch, plnení našej zmluvy s vami, plnení našich právnych povinností a / alebo na vašom súhlase.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našich stránok používame na rôzne obchodné účely opísané nižšie. Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvame na základe našich oprávnených obchodných záujmov („Obchodné účely“), aby sme s vami mohli uzavrieť alebo plniť zmluvu („Zmluvné“) s vašim súhlasom („Súhlas“) a / alebo pre súlad s našimi právnymi povinnosťami („Právne dôvody“). Uvádzame konkrétne dôvody spracúvania, na ktoré sa spoliehame, vedľa jednotlivých účelov uvedených nižšie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame, používame:


3. BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE S NIEKYM ZDIELANÉ?

V skratke: Informácie zdieľame iba s vaším súhlasom, aby sme dodržiavali zákony, poskytovali vám služby, chránili vaše práva alebo plnili obchodné povinnosti.

Vaše údaje, ktoré uchovávame, môžeme spracovať alebo zdieľať na základe nasledujúceho právneho základu:

Presnejšie povedané, možno budeme musieť spracovať vaše údaje alebo zdieľať vaše osobné informácie v nasledujúcich situáciách:


4. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE?

V skratke: Na zhromažďovanie a ukladanie vašich informácií môžeme používať súbory cookie a ďalšie technológie sledovania.

Na prístup alebo ukladanie informácií môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (napríklad webové majáky a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako používame tieto technológie a ako môžete odmietnuť určité súbory cookie, sú uvedené v našich zásadách používania súborov cookie.


5. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie cieľov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ to zákon nevyžaduje inak.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo neumožňuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné právne požiadavky). Žiadny účel týchto zásad nebude vyžadovať, aby sme vaše osobné údaje uchovávali dlhšie ako po dobu, počas ktorej majú u nás používatelia účet.

Ak nemáme žiadne legitímne obchodné potreby na spracovanie vašich osobných údajov, buď ich odstránime alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), bezpečne ich uložíme izolujeme ich od ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich odstránenie.


6. AKO UDRŽUJEME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČÍ?

V skratke: Naším cieľom je chrániť vaše osobné informácie prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Implementovali sme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame. Pamätajte však tiež, že nemôžeme zaručiť, že samotný internet je stopercentne bezpečný. Aj keď sa budeme usilovať chrániť vaše osobné údaje, prenos osobných údajov na naše stránky a z nich je na vaše vlastné riziko. K službám by ste mali pristupovať iba v zabezpečenom prostredí.


7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V skratke: V niektorých regiónoch, napríklad v Európskom hospodárskom priestore, máte práva, ktoré vám umožňujú lepší prístup k vašim osobným informáciám a kontrolu nad nimi. Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo ukončiť.

V niektorých regiónoch (napríklad v Európskom hospodárskom priestore) máte podľa platných zákonov o ochrane údajov určité práva. Môže ísť o právo (1) požadovať prístup a získať kópiu vašich osobných údajov, (2) požadovať opravu alebo vymazanie; (3) obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov; a (4) v prípade potreby na prenosnosť údajov za určitých okolností môžete mať tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Ak chcete podať takúto žiadosť, použite kontaktné údaje uvedené nižšie. Na základe akejkoľvek žiadosti zvážime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že to nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.

Ak ste rezidentom v Európskom hospodárskom priestore a myslíte si, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte tiež právo sťažovať sa na miestnom orgáne dozoru nad ochranou údajov. Ich kontaktné údaje nájdete na tomto odkaze.


Informácie o účte

Ak by ste kedykoľvek chceli skontrolovať alebo zmeniť informácie vo svojom účte alebo ho zrušiť, môžete:

Na vašu žiadosť o zrušenie vášho účtu deaktivujeme alebo odstránime váš účet a informácie z našich aktívnych databáz. Niektoré informácie si však môžeme ponechať v našich súboroch, aby sme zabránili podvodom, odstránili problémy, pomohli s vyšetrovaním, vynútili dodržiavanie našich podmienok používania a / alebo dodržiavali zákonné požiadavky.

Súbory cookies a podobné technológie: Väčšina webových prehľadávačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookies. Ak chcete, môžete si vo svojom prehliadači zvyčajne nastaviť odstránenie súborov cookie a ich odmietnutie. Ak sa rozhodnete súbory cookie odstrániť alebo odmietnuť, mohlo by to mať vplyv na niektoré funkcie alebo služby našich stránok.

Odhlásenie z e-mailového marketingu: Z nášho marketingového e-mailového zoznamu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie z odberu v e-mailoch, ktoré zasielame, alebo nás môžete kontaktovať pomocou podrobností uvedených nižšie. Potom budete odstránení zo zoznamu marketingových e-mailov. Naďalej vám však budeme musieť posielať e-maily týkajúce sa služieb, ktoré sú potrebné na správu a použitie vášho účtu. Ak sa chcete inak odhlásiť, môžete:


8. OVLÁDACIE PRVKY PRE DO-NOT-TRACK VLASTNOSTI

Väčšina webových prehľadávačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track („DNT“) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby signalizovali vaše preferencie týkajúce sa ochrany osobných údajov, aby neboli sledované a zhromažďované údaje o vašich aktivitách online prehliadania. Nebol dokončený žiadny jednotný technologický štandard na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Z tohto dôvodu momentálne nereagujeme na signály prehľadávača DNT ani na žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky komunikuje vašu voľbu, ktorá sa nemá sledovať online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý musíme v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii týchto zásad ochrany osobných údajov.


9. VYKONÁVAME AKTUALIZÁCIU TÝCHTO ZÁSAD?

V skratke: Áno, tieto pravidlá podľa potreby aktualizujeme, aby zostali v súlade s príslušnými zákonmi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom a aktualizovaná verzia bude účinná hneď, ako bude prístupná. Ak v týchto zásadách ochrany osobných údajov urobíme podstatné zmeny, môžeme vás na to upozorniť buď prominentným uverejnením oznámenia o týchto zmenách, alebo priamym zaslaním oznámenia. Odporúčame vám, aby ste často prezerali tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše informácie.


10. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ PRI OTÁZKACH OHĽADOM TÝCHTO ZÁSAD?

Ak máte otázky alebo pripomienky k týmto pravidlám, pošlite nám e-mail na adresu admin@colossustn.eu


AKO MÔŽETE REVIDOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZÍSKAME?

Na základe platných zákonov vašej krajiny môžete mať za určitých okolností právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré od vás zhromažďujeme, meniť ich alebo ich vymazať. Ak chcete požiadať o kontrolu, aktualizáciu alebo odstránenie svojich osobných údajov, navštívte adresu: admin@colossustn.eu. Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dní.